• Digitala böcker till elever i år 7

    Fil 2015-06-15 07 58 22HT 2015 kommer alla elever i år 7 samt IK elever år 7 på Guldkroksskolan att ha tillgång till hela Natur och Kulturs utbud på digitala läromedel.

    Syften med satsningen är flera. Bland annat vill att alla elever får rätt förutsättningar att hänga med i undervisningen. Vi vill även ha möjlighet att testa digitala läroböcker i större skala för att se om det är denna väg vi ska välja framöver.

    För mer information kontakta: dominic.summerton@hjo.se

     

Kommentera