• Inspirationsworkshops

     

     

    Pedagogerna på 7-9 deltog på inspirations workshops kring Classroom och Google drive vid Fil 000terminuppstarten den 7 januari. Pedagogen Annika Andreasson handledde ett flertal pedagoger i hur man kan komma igång med verktygen samt olika arbetssätt  som kan användas. Annika har gjort en bra lathund som kan hittas här!

Kommentera