• Chromebooks och GAFE till år 4-6

    Sedan några veckor tillbaka finns Chromebooks och GAFE även till år 4-6 i Hjo kommun. På varje enhet finns pedagoger som har administrations möjligheter och ansvar för satsningen. Vi hoppas att detta ska bl.a. bidra till en mer likvärdig skola och stärka den digitala kompetensen hos elever och personal.

Kommentera