Yearly Archives: 2016

 • Chromebooks och GAFE till år 4-6

  Posted on maj 24, 2016 by hjoskolor in Uncategorized.

  Sedan några veckor tillbaka finns Chromebooks och GAFE även till år 4-6 i Hjo kommun. På varje enhet finns pedagoger som har administrations möjligheter och ansvar för satsningen. Vi hoppas att detta ska bl.a. bidra till en mer likvärdig skola och stärka den digitala kompetensen hos elever och personal.

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Inspirationsworkshops

  Posted on januari 12, 2016 by hjoskolor in Uncategorized.

      Pedagogerna på 7-9 deltog på inspirations workshops kring Classroom och Google drive vid terminuppstarten den 7 januari. Pedagogen Annika Andreasson handledde ett flertal pedagoger i hur man kan komma igång med verktygen samt olika arbetssätt  som kan användas. Annika har gjort en bra lathund som kan hittas här!

  Continue Reading...
  No Comments.