Monthly Archives: maj 2016

  • Chromebooks och GAFE till år 4-6

    Posted on maj 24, 2016 by hjoskolor in Uncategorized.

    Sedan några veckor tillbaka finns Chromebooks och GAFE även till år 4-6 i Hjo kommun. På varje enhet finns pedagoger som har administrations möjligheter och ansvar för satsningen. Vi hoppas att detta ska bl.a. bidra till en mer likvärdig skola och stärka den digitala kompetensen hos elever och personal.

    Continue Reading...
    No Comments.