Frågor och svar om personliga Chromebooks (FAQ)

Nedan finner du svar på vanliga frågor kring elevernas Chromebook.

 

 1. Måste jag ha Chromebook med varje dag? Ja.

 

 1. Måste Chromebook vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?

Ja, du behöver Chromebook i det dagliga arbetet i skolan.

 

 1. Jag kan inte ladda min Chromebook eftersom min strömsladd kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha Chromebook laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder          strömsladden får du själv betala för en ny strömsladd, kontakta i så fall IT-samordnare.

 

 1. Vad ska jag göra med Chromebook när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?

Förvara alltid Chromebook i ditt elevskåp när du inte behöver den i skolarbetet.

 

 1. Får jag smycka min Chromebook och mitt fodral, till exempel med klistermärken?

Nej vad gäller Chromebook, men på fodralet är det okej.

 

 1. Chromebook funkar inte som den ska, vad ska jag göra?

En Chromebook som inte fungerar eller som blivit skadad ska alltid lämnas in till IT-samordnare.

 

 1. Får jag en låne- Chromebook under tiden Chromebook är inlämnad på service?

Skolan har låne Chromebooks som du får använda under tiden din Chromebook är inlämnad på    service.

 

 1. Min Chromebook har blivit stulen, vad gör jag?

Om Chromebook blir stulen i låst elevskåp står skolan för kostnaden för en ny Chromebook. Om Chromebook blir stulen då eleven inte hållit uppsikt över datorn eller på annat sätt agerat oaktsamt står vårdnadshavare för kostnaden för ny Chromebook. Vi rekommenderar vårdnadshavaren att teckna en försäkring som gäller vid oaktsamhet, ofta kallad allriskförsäkring. En stöld ska alltid polisanmälas.

 

 1. Jag tog med egna hörlurar till min Chromebook, men de blev stulna. Vem ersätter?

Skolans ersätter inte egen teknisk utrustning, till exempel egna hörlurar till Chromebook. Skolan kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

 

 1. Jag tappade Chromebook i golvet i skolan, vem ersätter?

Vid olyckshändelse under skoltid betalar skolan kostnaden för reparationen. Om eleven visat oaktsamhet och inte följt villkoren i elevavtalet betalar eleven kostnaden för reparationen eller ersättning av en ny Chromebook.

 • Vid olyckshändelse, dvs. när eleven inte kunnat förutse att en skada skulle uppkomma eller vid stöld från låst elevskåp eller från låst klassrum, utgår inget ersättningskrav. Skolan betalar kostnaden för reparation eller ersättning av stulen Chromebook.
 • Vid skadegörelse eller vid stöld då eleven visat oaktsamhet betalar eleven kostnaden för reparationen och stölden.

Exempel på oaktsamhet:

 • Ha Chromebook framme under transporter, exempelvis under buss- eller cykelfärd.
 • Lämna Chromebook obevakad på skolan eller andra platser.

 

Annika Andreasson annika.andreasson@hjo.se

IT-Pedagog

Mobilnr 0732701404

Kommentera