GAFE

Vad är GAFE och molnet?GAFE

 

GAFE står för Google Apps for Education och är en en gratis molntjänst för skolor och universitet.

Tjänsten används för att lagra dokument och kunna dela dem mellan flera personer, vilket underlättar  för t.ex. formativ bedömning av elevernas texter och arbeten.

Med molntjänst menas att verktyg och tjänster levereras över Internet, ”i molnet”. Särskilda programvaror behöver inte installeras på datorn utan istället har man tillgång till appar som lagras i molnet.

Många kommuner, företag och även myndigheter  i Sverige börjar nu använda sig av molntjänster. På sett kan användaren oberoende av tid, plats eller verktyg logga in för att arbeta via en internetuppkoppling.

Hjo kommuns avtal med Google kommer att följas upp regelbundet av Barn- och utbildningsförvaltnigen för att på så sett se till att avtalet efterlevs och för eventuellt göra förändringar.

 

 

Kommentera